Hisenda, Personal, Organització i Funcionament, Govern Obert, Transparència i Modernització

 

 

 • Serveis i documentació d’interés públic:

  • Tributs: Gestió tributària, impostos i taxes: IBI, IAE, Vehicles, Taxa recollida de fem, Plusvàlues. Liquidació i ingrés de les taxes del cementeri municipal i permisos d’enterrament.
  • Recaptació: Gestió de la recaptació de tributs i altres ingressos en període voluntari i executiu. Notificació de deutes. Embargaments
  • Despeses i gestió pressupostària: Gestió de tots els pagaments que realitza l’Ajuntament, presentació de factures pels proveïdors, consultes sobre l’estat de tramitació dels pagaments, autorització d’endossaments. Execució del pressupost general de despeses de l’Ajuntament.

   Gestió pressupostària: Elaboració, control i liquidació del pressupost municip
  • Tresoreria i pagaments: Gestió dels pagaments a proveïdors, dipòsit d’avals, compensació de deutes.
  Origen de la información: 
  Departament d’Hisenda

Formulario de búsqueda

Lu Ma Mi Ju Vi Do
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31